Det er innkalt til ekstraordinært møte i formannskapet for å behandle sak om Semsvannet landskapsvernområde.

Møtet finner sted tirsdag 12. desember, og vil bli avholdt i forbindelse med pausen i kommunestyrets budsjettmøte, omtrent kl. 17.00.

Sakspapirer til det ekstraordinære formannskapsmøte er tilgjengelig på nett:

Formannskapets møte 19. desember utgår.