Ekstraordinært styremøte i Asker og Bærum brannvesen IKS.

Asker og Bærum brannvesen avholder ekstraordinært styremøte torsdag 22. juni 2017 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling; Presentasjon av rapport (kunnskapsgrunnlag) fra Agenda Kaupang vedrørende organisering av brannvesenet i forbindelse med nye Asker kommune


Styrets leder
Per Anders Owren