Torsdag 31. mars og fredag 1. april møtes formannskapene, gruppeledere og rådmenn i Hurum, Røyken, Asker og Bærum til et felles seminar om kommunereformen.

Tillitsvalgte og representanter for administrasjonen i de fire kommunene deltar også. Seminaret finner sted på Holmsbu Hotel i Hurum. 

Tema for seminaret er fremtidige utfordringer i regionen og muligheter og konsekvenser av en ny kommunestruktur.

Innen 1. juli i år skal kommunestyrene i de fire kommunene avgjøre om de skal slå seg sammen med nabokommuner, eller stå alene som i dag.

Målet med seminaret er å skape et felles treffpunkt for å drøfte fremtidige utfordringer samfunnet står overfor, og hvordan disse best kan møtes da alle kommunene vil måtte samarbeide om viktige samfunnsutviklingsoppgaver i framtiden - uavhengig av hvilke beslutninger politikerne tar.

Program

31. mars: Felles seminar om regionale utfordringer for Hurum, Røyken, Asker og Bærum kommune

12.00 Oppmøte og lunsj

Bolk 1 – Regionreform og regionale utfordringer

13.00 Velkommen til Hurum v/ Ordfører Monica Vee Bratlie
13:05 Statssekretær Paul Chaffey, KMD
13.45 Fylkesordfører Anette Solli, Akershus
14.00 Fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud
14.15 Representant for byrådet i Oslo
14.30–15.00 PAUSE
15.00 Diskusjon i grupper og plenum
16.30–17.00 PAUSE

Bolk 2 – Produktivitetskommisjonens rapport

17.00–18.00 Christine Meyer, medlem av Produktivitetskommisjonen
19.30 Kulturelt innslag ved de fire musikkskolene samlet 
19.45 Aperitiff og middag

1. april: Felles seminar for videre drøftinger omkring en eventuell kommunesammenslåing Hurum, Røyken og Asker

09.00: Velkommen v/ordførerne
09.10: Presentasjon av kommunenes ståsted og muligheter i en evt. ny kommunestruktur v/ordførerne i Hurum, Røyken og Asker

 • Dagens utfordringsbilde i de enkelte kommuner
 • Status i prosessen om kommunesammenslåing
 • Sentrale kjennetegn og ressurser i kommunen i dag
 • Hvilke hovedutfordringer må løses i kommunen i fremtiden

10.00: Pause
10.15: Mulig prosess frem til evt. søknad sendes v/Lars Bjerke, rådmann Asker kommune

 • Kunnskapsgrunnlaget/utredningsområder
 • Tema i en felles politisk plattform, erfaringer fra andre kommuner

10.30: Fra søknad til ny kommune v/Lars Joakim Tveit, rådmann Hurum kommune

 • Fellesnemnd (etablering, fullmakter mm)
 • Tema som må avklares før evt. sammenslåing

10.45: Hvilke muligheter har en ny kommune v/Per Morstad, rådmann Røyken kommune

 • Samferdselspolitikk, areal og transportplanlegging
 • Øvrige tjenesteområder

11.00: Gruppearbeid om momenter i en felles politisk plattform v/ordførerne

 • Den enkelte kommunes behov, utfordringer og ønsker til en ny kommune

12.00: Lunsj
13.00: Tilbakemeldinger og debatt i plenum
14.30: Oppsummering

 • Konkretisering av tema til felles politisk plattform
 • Organisering, tids- og møteplan fremover
 • Bestilling til rådmennene

15.30: Hjemreise