Vi minner om Formannskapsmøte i kveld kl. 1800 i Formannskapssalen, Rådhuset.

Blant mange viktige saker i kveld, kan nevnes ny E18 Drengsrud-Slependen, ishall på Risenga, statusrapport på BOSO-boliger og bosetting av flyktninger.

Se hele sakskartet for kveldens møte.