Kommunestyret vedtok tirsdag 26. januar Boligpolitisk strategi 2015-2026 for Asker kommune.

- Dette er et nødvendig og fremtidsrettet verktøy for å kunne ta vår andel av befolkningsveksten i Osloregionen, sier ordfører Lene Conradi.

Asker har passert 60 000 innbyggere, og om 20 år vil det være over 70 000 askerbøringer. Boligprisene i Asker er høye, og bidrar til å gjøre det vanskelig for mange å etablere seg i Asker.

- Vi må bygge flere boliger, riktige boliger, og vi må bygge på rett sted slik at det blir lettere å etablere seg i Asker.

Se opptak fra debatten i kommunestyret på video.
Hele ved vedtatte strategiforslaget kan du lese fra denne lenken.
Se også møteprotokollen for vedtakene fra kommunestyremøtet.

50 rimelige boliger

Kommunestyret vedtok at 50 av de 350 boligene som bygges årlig skal være rimelige for å gjøre det lettere for førstegangsetablerere, småhusholdninger og lavinntektsgrupper å etablere seg i Asker.

Boligbygging i samarbeid

Det er boligutbyggere som bygger boligene i Asker. Kommunes rolle er å tilrettelegge for at det bygges nok boliger. Arealplanene og byggesaksbehandlingen er i denne sammenheng kommunens viktigste virkemidler.

- Vi er avhengig av mange boligaktører, og av at markedsaktørene, grunneiere, utbyggere, banker og boligkjøpere er villige til å satse og ta nødvendig risiko, for å nå målene i strategien.

Kommunens viktigste styringsredskaper

Kommunens mest sentrale styringsredskaper for det boligpolitiske arbeidet i Asker er kommuneplanen, reguleringsplaner og aktiv bruk av utbyggingsavtaler.

Boligpolitisk strategi 2016-2026 fremmer virkemidler som blant annet bidrar til å dempe boligprisene gjennom aktiv bruk av plan- og bygningsloven, kommunal eiendomspolitikk, Husbankens låne- og støtteordninger, samt kommunale tjenester og støtteordninger.

Fakta

Asker skal bygge 350 boliger årlig. 50 av disse skal være rimelige boliger.
Asker har planlagt utbyggingsarealer som tilsvarer dobbelt så stor boligproduksjon som nødvendig for å bygge 350 boliger årlig.
Asker har ferdigregulerte områder for over 800 boliger, og er i gang med reguleringsarbeid for ytterligere 3000-4000 boliger.
Regulering av boligområdene som skal bygges ut i Asker fram mot 2030 er allerede godt i gang. De viktigste områdene så langt er Føyka/Elvely, Høn/Landås, Billingstadsletta og Heggedal.
I 2014 vedtok kommunestyret at Asker skal ta sin andel av befolkningsveksten i Osloregionen gjennom å øke årlig boligproduksjon med 25 prosent, til 350 boliger.
3 av 4 boliger som bygges skal være leiligheter i blokk og rekkehus.
I 2007 fastsatte Asker kommune en årlig boligproduksjon på 285 boliger.
I perioden 2007-2014 har vi i følge SSB bygget rundt 310 boliger årlig.