Ordfører Lene Conradi, gruppeleder for Arbeiderpartiet, Marianne Riis Rasmussen, og direktør Tuss Benum overrakte gaven til Kongeparet på Slottet.

Ordfører Lene Conradi, gruppeleder (Ap) Marianne Riis Rasmussen og direktør Tuss Benum overrakte gaven fra Asker til Kongeparet under audiens på Slottet fredag 8. desember.
FOTO: Det Kongelige Hoff

Kronprinsesse Märtha-monumentet

Gaven er en liten utgave av Kronprinsesse Märtha-monumentet utført av billedhugger Dyre Vaa. Skulpturen som er i helfigur og utført i bronse, viser Kronprinsesse Märtha med to år gamle prins Harald på armen.

Skulpturen er ca 70cm høy, og er en tro kopi av skulpturen som står ved Asker kirke, også denne utført i bronse. Den ble innkjøpt av Asker kommune i 2015 av en privat samler, med det formål å kunne gi den til Kongefamilien ved en passende anledning.

Billedhugger Dyre Vaa bodde selv i mange år på Hvalstad i Asker. Han fikk Kongens fortjenstemedalje i gull 1951 og Nidaros domkirkes gullmedalje 1969, samme år som han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Ordførers hilsen til Kongeparet

I anledning vårt kjære Kongepars 80-års jubileer.

Det er en glede å på vegne av Asker kommune kunne overrekke denne lille utgaven av Kronprinsesse Märtha-monumentet, laget av billedhuggeren Dyre Vaa. Kronprinsesse Märtha-monumentet betyr svært mye for askerbøringer der den står plassert sentralt ved Asker kirke.

I likhet med Kong Olav-monumentet i Asker sentrum, utført av Joseph Grimeland, minner disse to monumentene oss om at Kongefamilien utgjør en viktig del av Askers nære historie. En historie som vi er svært stolte av. Det er dessuten hyggelig å vite at begge kunstnere bodde i Asker i løpet av sin levetid.

På vegne av Askers innbyggere vil jeg overbringe de varmeste hilsener til Kongeparet med ønske om gode år med god helse for dere og til det beste for det norske folk!

Lene Conradi
Ordfører i Asker kommune

Asker, 8. desember 2017

Den lille utgaven av Kronprinsesse Märtha-monumentet ble overrakt til Kongeparet under audiens fredag 8. desember.