Tirsdag 22. november samles De unges kommunestyre til temamøte i kommunestyresalen i Asker rådhus. Møtet starter kl. 09.00.

De unges kommunestyre
De unges kommunestyre, her fra bevilgningsmøtet i april 2016.

Temamøte - barn og unges psykiske helse

Tirsdagens samling er De unges kommunestyrets årlige temamøte, og årets tema er "barn og unges psykiske helse". I tillegg til å behandle sak om dette, skal De unges kommunestyre også ta stilling til sak om sykkelstrategi, og sak om kommunal strategi for universell utforming.

Tirsdagens møte er første møte med deltakelse også fra Asker International School, samt det nyopprettede Kommunalt elevråd. Alle skolene i Asker kommune er representert sonevis.

De unges kommunestyre ledes av ordfører Lene W. Conradi.

Møtet kan følges live på nett

Møtene i De unges kommunestyre er åpne for publikum, men kan også følges direkte på nett.

Følg møtet i De unges kommunestyre direkte

Saksdokumentene til møtet

Les mer om De unges kommunestyre