Her får du en oversikt over politiske møter i Asker kommune denne uken. Alle møtene er åpne for publikum og foregår i Asker rådhus.

Politiske møter i Asker - uke 37

Tirsdag 11. september

Møte i partssammensatt utvalg kl. 18.0

Onsdag 12. september

Møte i bygningsrådet kl. 18.00

Asker rådhus