Her får du en oversikt over møter i våre politiske råd og utvalg i inneværende uke. Alle møtene holdes i Asker rådhus.

Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring møtes mandag 9. april klokken 16.00.

De unges kommunestyre møtes tirsdag 10. april klokken 09.00

Formannskapet møtes tirsdag 10. april klokken 18.00.

Bygningsrådet møtes onsdag 11. april klokken 18.00.

Les gjerne mer om de ulike råd og utvalg på egne sider om politisk styring.

Asker rådhus