Politiske møter i Asker - uke 37

Tirsdag 11. september

 Møte i partssammensatt utvalg kl. 18.00

Onsdag 12. september

Møte i bygningsrådet kl. 18.00

Asker rådhus