I anledning markeringen av frigjøringsjubileet laget regjeringen i 2015 minnemedaljen “Takk for din innsats 1939-1945”. Regjeringen har nylig informert om at medaljen vil tildeles også i 2017.

Regjeringens minnemedalje

Kriterier for tildeling

Medaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

Kriteriene for tildeling av Regjeringens minnemedalje er tilgjengelig her: Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig

Nominer mulige mottakere!

Kommunene har fått i oppdrag å identifisere innbyggere som oppfyller kriteriene for tildeling av minnemedaljen. For å kunne gjøre dette trenger vi tips fra publikum:

  • Hvis du vet om en aktuell kandidat kan du sende navn og kort begrunnelse til kulturrådgiver Rigmor Stenvik på e-post rigmor.stenvik@asker.kommune.no.

  • Begrunnelsen bør kort forklare hvorfor kandidaten oppfyller kriteriene for tildeling.

Etter å ha mottatt tips og begrunnelse om mulige kandidater sender kommunen innstilling til Fylkesmannen som på vegne av staten beslutter tildeling.

Overrekkelse ved ordfører

Sommeren 2015 ble fem askerbøringer tildelt medalje i Asker rådhus. Medaljen har også blitt tildelt gjennom mindre formelle seanser. Minnemedaljen overrekkes personlig ved ordfører.