Det avholdes representantskapsmøte i Asker og Bærum brannvesen IKS torsdag 26. april.

Møtet starter kl. 10.00 og finner sted på Asker brannstasjon.

Til behandling:
Protokoll fra møte 19.12.2017, styrets årsberetning med regnskap 2017, disponering av mindreforbruk 2017, foreløpig budsjett 2019 og orienteringssaker.

Representantskapets leder,
Leif Frode Onarheim