Torsdag 12. mai signerte Asker kommune og Olavsgaard Eiendom AS samarbeidsavtale for Øvre Sem. Med avtalen legges det opp til salg av omtrent 32 dekar av de totalt 360 dekarene som ligger til eiendommen.

Bilde fra signering
På bildet ser vi foran fra venstre: Per Harald Fjellheim og Carl Frode Fjellheim fra eierselskapet Olavsgaard Eiendom, sammen med ordfører Lene Conradi. Bak fra venstre: Per Ivar Finne (jurist i Asker kommune), Anders Utne (AP), Ragnar Slaastad Studsrød (eiendomsdirektør), Kristin Bjelke (MDG), Morten Bastrup (næringssjef) og Leif Frode Onarheim (H).
Foto: Svein Ivar Fors

Fortsatt aktivitet på tusenårsstedet

Samarbeidsavtalen ble utarbeidet av ad hoc-utvalget for Øvre Sem, og salgssummen er 33 millioner kroner gitt de vilkår som ligger i avtalen.

- Vi er glade for at vi endelig har en avtale på plass med gode planer for Øvre Sem. Med dette legger vi nå et godt grunnlag for fortsatt aktivitet til beste for alle på Askers tusenårssted gjennom god hotelldrift, og sikrer samtidig at området forblir allemannseie med unike opplevelses- frilufts- og rekreasjonsmuligheter, sier ordfører Lene Conradi om avtalen.

Skal samarbeide om reguleringsplan

Gjennom samarbeidsavtalen legges det opp til at den fremtidige hotelldriver selv får ansvar og mulighet til å utarbeide forslag til reguleringsplan. En slik prosess anses mer hensiktsmessig enn at kommunen selv tar ansvar for hele reguleringsarbeidet uten å ha en konkret driver og dens behov å knytte planen til. Inngåelse av samarbeidsavtalen er første viktige milepæl. Neste milepæl vil være at de to avtalepartene sammen utarbeider et forslag til reguleringsplan. I den forbindelse vil dialog og avklaring med de respektive frednings- og vernemyndigheter bli sentralt.

Fakta

Asker kommune kjøpte eiendommen Øvre Sem (gnr 20 bnr 2 og 6) ved årsskiftet 2013/14 for 50 millioner kroner. I forbindelse med kjøpet vedtok formannskapet å nedsette et ad hoc-utvalg. Utvalget, ledet av varaordfører Leif Frode Onarheim, utarbeidet en rapport med anbefalinger om videre bruk av eiendommen til hotell- og konferanseformål.