Det avholdes styremøte i Asker og Bærum brannvesen IKS onsdag 22. august 2018

Møtet starter kl. 18.00 og finner sted på Asker brannstasjon.

Til behandling; Protokoll fra møte 13.06.2018, Nødfullmakt til brannsjefen, Omstillingsavtale, Selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020, Prisjustering for unødige utrykninger, Åpenhet – ref artikkel i Kommunal Rapport og brannsjefens rolle i prosjektet «Vårt nye brannvesen».

Styrets leder,
Erik Tørrissen