Det avholdes styremøte i Asker og Bærum brannvesen IKS onsdag 25. april.

Møtet starter kl. 18.00 og finner sted på Asker brannstasjon.

Til behandling; Protokoll fra møte 14.02.2018, Brannsjefens virksomhetsrapport 2017, Revisors beretning 2017, Foreløpig budsjett 2019, Selskapets rolle i den videre prosessen med felles brannvesen for nye Asker kommune og Bærum kommune, Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110- status i saken, styreansvarsforsikring og orienteringssaker.

Styrets leder,
Erik Tørrissen