Asker og Bærum Brannvesen IKS avholder styremøte torsdag 9. februar kl. 18.00 på Bekkestua brannstasjon.

Til behandling:

  • Protokoll fra møte 8. desember 2016
  • Styrets beretning med regnskap 2016
  • Disponering av mindreforbruk 2016
  • Oppdatert brannordning
  • Orienteringssaker

Møteinnkalling og sakspapirer er tilgjengelig på ABBVs nettsider:

Sakspapirer - Styremøte 9. februar 2017

Styrets leder,
Per Anders Owren