Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte torsdag 9. november kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

Tertialrapport 2/2017 og presentasjon av rapport 2 fra Agenda Kaupang vedrørende organisering av brannvesenet i forbindelse med nye Asker kommune

Styrets leder
Per Anders Owren