Eierdagen finner sted tirsdag 25. april i kommunestyresalen i Asker rådhus. Møtet starter kl. 18.00.

Eierdagen er et årlig møte for kommunestyret og Askers kommunalt eide selskaper, hvor selskapene inviteres til å orientere om status og utfordringer.

Møtet er åpent for publikum, men kan også følges gjennom direktesending på internett: