Fredag 10. juni avduket ordfører Lene Conradi og styreleder i Asker Turlag, Gabriel Lund, hovedskiltet for tre rundturer med utgangspunkt i Asker sentrum.

Ordfører Lene Conradi nøt proviant sammen med elever fra 5B fra Jansløkka skole.
Ordfører Lene Conradi nøt proviant sammen med elever fra 5B fra Jansløkka skole.

Disse rundene ble åpnet:

  • Haugbo-runden fra Asker sentrum til Prinsehaugen ved Asker Prestegård og ned til Asker Rådhus
  • Solvang-runden fra sentrum via Føyka og langs løypa ved Solvang og ned til sentrum via Askerelva
  • Risenga-runden fra sentrum via Bondi, Leikvoll og Fusdal og tilbake til sentrum.

De tre rundturene er en del av det nasjonale Turskiltprosjektet som DNT (Den Norske Turistforening), Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunene samarbeider om. Målet er å stimulere til aktivitet og gjøre innbyggere og tilreisende kjent med turmulighetene i lokalmiljøet i Asker. Så langt er 10 rundturer etablert.

Kart med nærmere info om de ulike turene finner du på våre nettsider. og på Ut.no 

Stolt over være først ute

Asker er den første kommunen i landet som inngikk partnerskapsavtale om felles folkehelsesatsning med DNT.

- Vi liker å være piloter i Asker. Og vi liker å strekke oss litt lenger og ha hårete mål. Ingen andre kommuner, så vidt meg bekjent, har satt seg som mål at ingen innbyggere skal ha lenger enn 250 meter til en DNT-merket tursti fra der de bor. Og det er jo fordi vi ønsker at det skal være lett å komme seg i aktivitet og ut på tur, og helst i nærheten av der du bor, sa ordfører Lene Conradi i sin tale.

Et resultat av godt samarbeid

Under åpningen trakk ordfører Lene Conradi også frem det gode samarbeidet som ligger til grunn for rundturene og Turskiltprosjektet:

- Vi er mange stolte fra kommunen tilstede her i dag – for kommunen skal og må være en viktig pådriver. Men vi vet så inderlig godt at alene får vi ikke gjort mye – og dette prosjektet er partnerskap og samskaping i praksis. Vi har jobbet sammen på tvers av organisasjoner og sektorer, både internt i kommunen, men ikke minst stiller frivillige opp. Også private aktører som Arba og Asker Produkt bidratt. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet, både nasjonalt og mellom kommunen og Asker turlag.

Prosjektleder hos Asker Turlag er Randi Larsen og Jan Martin Larsen har hatt hovedansvar for planlegging av turforslagene. I kommunen er det spesielt folkehelsekoordinatoren Heidi Syrdahl Rustand og Dag Solbakken fra Natur og idrett som har hatt ansvar for turskiltprosjektet.

Dette er ikke bare et tverrsektorielt samarbeid, men også et prosjekt der alle virksomheter i tjenesteområdet Kultur og Teknikk har bidratt – Natur og Idrett, Plan og bygg, Kommunalteknikk, Asker Drift og Kulturhuset.

Et tiltak for både folkehelse og kulturhistorie

- Rundturene gjør godt for helsa, men de er også lærerike på andre måter. Både folkehelseplanen og kulturplanen vår har eierskap til dette prosjektet. Rundturene er jo også kultur i praksis. Jeg tror det vil komme tydelig frem i løpet av Haugbo-runden – her ser vi hvordan natur og kultur henger sammen- og at kulturhistorien gir en ekstra dimensjon til turopplevelsen, sa ordfører Conradi avslutningsvis, før hun begikk seg ut på Haugbo-runden sammen med femteklassinger fra Jansløkka og andre oppmøtte.