Forslag til valg av kandidater ligger til offentlig ettersyn til 6. juni 2016.

I samsvar med domstolloven § 68 legges forslag om valg av kandidater for valgperioden 01.01.2017–31.12.2020, ut på offentlig ettersyn for en periode på to uker for:

  • Meddommere til tingretten
  • Lagrettemedlemmer/meddommere
  • Jordskiftemeddommere

Forslagene til kandidater kan lastes ned fra denne lenken som PDF.

Listene legges også ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i samme periode.

Innvendinger mot forslagene

Enhver som har noe å innvende mot forslagene bes om å underrette politisk sekretariat om dette senest 6. juni 2016:

Asker kommune v/politisk sekretariat
Postboks 353
1372 ASKER

E-post: politisk.sekretariat@asker.kommune.no