Tirsdag 24. april samles formannskapet til møte og eierdag. Møtet starter kl. 18.00 og finner sted i Asker rådhus.

Åpent for publikum

Formannskapets møter åpne for publikum - velkommen til Asker rådhus.

Eierdagen 2018

Formannskapet starter møtet med å gjennomføre Eierdagen 2018. Denne seansen innebærer at selskapene som Asker kommune har eierskap i vil få informere formannskapets medlemmer om resultater, status, planer og strategier.

Tidsplan for gjennomføring:
Kl 18.00 Orientering om kommunesammenslåing
Kl 18.30 Asker og Bærum Brannvesen IKS
Kl 19.00 Asker og Bærum vannverk IKS
Kl 19.30 Vestfjorden avløpsselskap
Kl 20.00 Pause
Kl 20.15 Asker produkt
Kl 20.45 Arba Inkludering AS
Kl 21.30 Møtet avsluttes

Behandling av formannskapssaker

På agendaen 24. april står også ordinære saker til behandling. Disse vil enten bli behandlet i eierdagens pause kl. 20.00 eller etter at eierdagen avsluttes omtrent kl. 21.30.

Sakspapirene til møtet er tilgjengelig på internett: