Valgstyrets og formannskapets møte den 28. februar starter én time senere enn vanlig. Merk derfor at tidspunkt for møtestart er kl. 19.00.

Formannskapets medlemmer utgjør valgstyret i Asker kommune.

Valgstyrets saker behandles først, deretter settes formannskapet.

Møtene finner sted i Asker rådhus og er åpne for publikum.

Sakspapirene til møtet er tilgjengelige på nett: