Askerkonferansen ble arrangert i Asker rådhus 8.-9. mars 2016. Konferansen er en involveringsarena for ungdom fra Asker, Bærum, Røyken og Hurum i forbindelse med arbeidet med kommunereform.

På konferansen har ungdommene sammen utarbeidet en resolusjon med innspill om hva som er viktig for de som unge. Resolusjonen skal overrekkes de folkevalgte i de fire kommunene, som et viktig bidrag i spørsmålet om kommunereform. Resolusjonen tar utgangspunkt i følgende fire temaer:

  • Oppvekst
  • Nærmiljø og tilhørighet
  • Miljø og transport
  • Deltakelse og involvering

På konferansen deltok elevrådsrepresentanter fra de videregående skolene i området, og ungdomspolitikere fra kommunene i alderen 16- 26 år.

Konferansen, som har dreid seg om Fremtidens kommune, har gitt deltakerne mulighet til å drøfte temaer som er viktig for at de unges interesser blir ivaretatt i fremtidens kommune, på kort og lang sikt.

Resultatet av arbeidet ungdommene har gjennomført i løpet av konferansen er dokumentert i resolusjonen med konkrete forslag som ble overlevert ordfører i Asker kommune, Lene Conradi. Ordfører skal overlevere resolusjonen til de folkevalgte i de tre andre kommunene.

For fullstendig program