Håndbok for folkevalgte

Håndbok med praktisk informasjon, informasjon om kommuneorganisasjonen og den politiske strukturen, aktuelle lenker m.m.