Håndbok for folkevalgte

Fra kommunestyremøte101219

Håndbok med praktisk informasjon, informasjon om kommuneorganisasjonen og den politiske strukturen, aktuelle lenker m.m.