Håndbok for folkevalgte

1 Innledning

Kjære folkevalgte i Asker kommune!

Takk for at du har tatt på deg å representere innbyggerne i kommunen vår, og være med og utvikle askersamfunnet. I fellesskap styrer vi etter visjonen vår: «Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet.» Og det er innbyggerne i Asker og utviklingen av vårt lokalsamfunn som står i sentrum for alt vi gjør.

De folkevalgte organene behandler saker som spenner over brede fagområder. Det krever at vi setter oss inn i informasjon som administrasjonen forbereder for oss. Men det krever også at vi har kunnskap om de ulike regelverkene som legger rammer og mandat for vårt virke.

Denne håndboken er ment som et verktøy til de folkevalgte i Asker kommune. Vi er i en kontinuerlig læringsprosess, og heftet gir relevant og nyttig informasjon til hjelp i politikerhverdagen.

Heftet gir oversikt over politikere, medlemmene i de ulike organene og reglementene som det er viktigst å kjenne til. Her finner dere også oversikt over administrasjonen, og hvordan Asker kommune er organisert i ulike tjenesteområder. Håndboken inneholder også praktisk informasjon til nytte i hverdagen som folkevalgt i Asker.

Vår første periode som ny kommune er preget av nybrottsarbeid, og det har tatt tid å få på plass alle forskrifter og reglementer. Vi er heldige som får være med i denne spennende perioden, og gleder oss over at vi nå er en stor kommune med mye kompetanse.

Velkommen på laget som folkevalgt i Asker!

Vennlig hilsen Lene Conradi, ordfører