Intensjonsavtale om ny kommune i havn

Kommunene i Røyken, Hurum og Asker har sammen forhandlet fram en felles politisk plattform/ intensjonsavtale for mulig kommunesammenslåing. I dag 12/5-2016 er intensjonsavtalen sluttført.

Rapport: Asker som egen kommune

Som en del av kommunereformarbeidet i Asker kommune har rådmannen utarbeidet et notat som tar utgangspunkt i at Asker kommune ikke slår seg sammen med noen av nabokommunene, men fortsetter som egen kommune.

Større muligheter sammen

Asker, Røyken og Hurum vil, i et helhetsperspektiv, bedre kunne løse utfordringer og få større muligheter som én kommune enn å fortsette som tre kommuner. Dette gjelder særlig på lengre sikt, viser utredningen gjort av Deloitte og Telemarksforskning på oppdrag fra de tre kommunene.

Muligheter og ambisjoner for ny kommune

Miljø, regionale og statlige oppgaver og ambisiøse areal- og transportløsninger var blant temaene da forhandlingsutvalget for Hurum, Røyken og Asker kommuner møttes over to dager 2. og 3. mai.

Asker, Røyken og Hurum: utkast til intensjonsavtale

De tre kommunene Hurum, Røyken og Asker møttes igjen mandag formiddag 25. april 2016 for videre forhandlinger om en eventuell kommunesammenslåing. Utvalget gjennomgikk i detalj forslaget til intensjonsavtale som danner grunnlaget for den mulige nye kommunen.

Asker, Røyken, Hurum fortsetter forhandlinger

Onsdag formiddag 20. april 2016 videreførte de tre kommunene Hurum, Røyken og Asker forhandlinger om en eventuell kommunesammenslåing. Forhandlingsutvalget gjennomgikk kapittel for kapittel i forslaget til intensjonsavtale som danner grunnlaget for den mulige nye kommunen. Nærdemokrati var et viktig tema.

Asker og mulig kommunesammenslåing

Formannskapet ga tirsdag 5. april Askers politiske forhandlingsutvalg fullmakt til å iverksette en prosess med å utarbeide et forslag til en felles politisk plattform/intensjons-avtale for kommunene Hurum, Røyken og Asker.