Askers politikere skal innen utgangen av juni beslutte eventuell kommunesammenslåing. Askers innbyggere vil i april, gjennom en innbyggerundersøkelse, bli spurt om de mener Asker skal stå alene, om de skal slå seg sammen med Røyken og Hurum eller slå seg sammen med Bærum.

Formannskapet drøftet tirsdag 29. mars mulig kommunesammenslåing og arbeidet videre fram mot endelig beslutning. Kommunestyret skal fatte endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing i kommunestyret 14.juni 2016.

Formannskapet vedtok å legge til grunn følgende i det videre arbeidet om eventuell kommunesammenslåing:

 • Asker alene
 • Asker, Røyken og Hurum
 • Asker og Bærum

Videre ble det vedtatt å gjennomføre en innbyggerundersøkelse hvor et representativt utvalg av Askers befolkning vil bli spurt om konkrete alternativer til eventuell kommunesammenslåing.

Videre prosess

Den videre prosessen med dialog, forhandlinger og politisk behandling i spørsmålet om kommunesammenslåing gjennomføres som beskrevet nedenfor:

 • 31. mars – 1. april: Seminar på Holmsbu for formannskapene i Asker, Bærum, Røyken og Hurum
 • 13. mai: Offentliggjøring av opplysningen som gjelder kommunereform:
  Resultatene fra ny innbyggerundersøkelse
  Utredning av 3k alternativet og notat «Asker alene»
  Resultatene fra ungdomsmedvirkningen
 • 24. mai: Formannskapet legger saken ut på høring
 • 7. juni: Formannskapet behandling og innstilling av endelig sak til kommunestyret
 • 14. juni: Endelig behandling av sak om kommunereformen.

Skisse til felles politisk plattform

Formannskapet ga også politisk forhandlingsutvalg i oppdrag å fremme en skisse til politisk plattform for aktuelle kommuner. Et konkret forslag til mandat utarbeides av rådmannen og besluttes på neste formannskapsmøte.

Les hele saken og vedtaket her

Behov for felles løsninger uansett

I Norge er det i dag mange ulike grenser når det gjelder offentlige aktører som fylkeskommuner, kommuner, sykehusregioner, politidistrikter, brann- og redningstjenester, Vegvesenet, Jernbaneverket med flere.

- Dette viser behovet for en grundig og helhetlig gjennomgang av hvordan den offentlige forvaltningen er organisert. Uavhengig av utfallet av kommunesammenslåing og en eventuell regionsreform vil det fortsatt være behov for felles løsninger og samarbeid om fremtidige samfunnsutviklingsoppgaver og -utfordringer i regionen. Dette perspektivet er svært viktig og nødvendig å ha, uavhengig av framtidens kommunegrenser, sier ordfører Lene Conradi.

Les mer om kommunereformen