Formannskapet ga tirsdag 5. april Askers politiske forhandlingsutvalg fullmakt til å iverksette en prosess med å utarbeide et forslag til en felles politisk plattform/intensjons-avtale for kommunene Hurum, Røyken og Asker.

- Vi er nå inne i en spennende og hektisk periode hvor vi som politikere skal ta stilling til eventuell kommunesammenslåing. Dette er store spørsmål, og vi snakker nå tett med Hurum og Røyken for å få på plass en intensjonsavtale om en mulig sammenslåing med våre naboer i sør, sier Lene Conradi.

Ordfører understreker at intet er avgjort ennå. Formannskapet ga tidligere mandat til å se på følgende alternativer: Asker alene, Hurum, Røyken og Asker eller Asker og Bærum. Intensjonsavtalen er ikke bindende. Det er Kommunestyret som skal ta endelig stilling til dette i juni.

- Nå er det politisk forhandlingsutvalg som skal jobbe videre med dette. Intensjonsavtalen blir et utgangspunkt for videre forhandlinger når Asker skal i samtaler med de andre kommunene om en eventuell kommunesammenslåing. Det legges selvsagt opp til en dialog med den lokale styringsgruppen og formannskapet underveis i prosessen med forhandlingene, sier Conradi.

Politisk forhandlingsutvalg

Politisk forhandlingsutvalg (PFU) består av ordfører Lene Conradi (H), varaordfører Leif Frode Onarheim (H) og leder av det største opposisjonspartiet Marianne Riis-Rasmussen (AP). Utvalget er oppnevnt for å forhandle på kommunens vegne. Dette betyr at PFU vil fremforhandle en avtale med tilsvarende utvalg i Røyken og Hurum kommuner. Utvalget har kun forslagsrett og det er de ordinære politiske organene som må behandle og fatte vedtak i henhold til kommunens reglementer.

Her kan du lese sakspapirene fra møtet i formannskapet.

Innbyggerundersøkelse

Et representativt utvalg av innbyggerne vil bli oppringt og får tilbudet om å delta i en innbyggerundersøkelse i løpet av april/mai.
- Her vil innbyggerne bli spurt konkret om alternativer. Vi håper alle som blir spurt vil benytte anledningen til å mene noe om dette viktige temaet, sier Conradi.