Askerkonferansen ble arrangert i Asker rådhus 8.-9. mars 2016. Ungdom fra Asker, Bærum, Hurum og Røyken fikk i oppdrag å utarbeide et dokument med resolusjoner som uttrykker hva som er ungdommenes behov. Dokumentet er nå overlevert de folkevalgte.

Tirsdag og onsdag inntok ungdommen hele rådhusets første etasje til gruppearbeid, plenumssamlinger i kommunestyresalen, foredrag og diskusjoner. Omkring 50 elevrådsrepresentanter og ungdomspolitikere fra kommunene i alderen 16- 26 år deltok.

Ungdomsmedvirkning i praksis

På konferansen utarbeidet ungdommene et dokument med resolusjoner som utgjør innspill til de folkevalgte i de fire kommunene om hva som er viktig for de unge. Resolusjonene utgjør et viktig bidrag i spørsmålet om kommunereform og tar utgangspunkt i temaene transport og miljø, oppvekst, nærmiljø og deltakelse.

Alle ordførerne besøkte konferansen

Ordførerne fra Asker, Bærum, Hurum og Røyken ga sine hilsener og beste oppfordringer til konferansens deltakere under tirsdagens åpningsseanse. I løpet av de to dagene fikk deltakerne ytterligere inspirerende og faglige foredrag. Blant bidragsyterne var rådmann i Brønnøy, Pål Trælvik, som ga et innblikk i sin hverdag og fokuserte på viktigheten av å skape gode relasjoner.

Hvert av konferansens temaområder ble innledet med et felles foredrag. Blant annet ga Stian Seland, leder av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, gode råd om hvordan man kan skape gode arenaer for deltakelse og involvering av ungdom.

Veien videre

Ordfører Lene W. Conradi tok onsdag formiddag i mot dokumentet med ungdomsresolusjoner på vegne av de folkevalgte i Asker, Bærum, Hurum og Røyken. Dokumentet vil nå utgjøre et viktig bidrag til kommunenes pågående arbeid med kommunereformen.