Onsdag 13. april klokken 17:00-19:00 arrangerer Asker kommune et informasjons- og dialogmøte om kommunereformen for organisasjoner, lag og foreninger i kommunestyresalen i Asker rådhus.

Agenda for møte er:

  • 17:00 Velkommen til møte ved ordfører Lene Conradi
  • 17:05 Asker, sammen eller alene? Status og veien videre frem til vedtak i juni ved ordfører Lene Conradi
  • 17:40 Kommunereformen, hva er muligheten og utfordringer ved en eventuell kommunesammenslåing i Asker kommune? ved Jørund K. Nilsen (Statsviter, fagansvarlig for rapporten Konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur: Asker, Bærum, Røyken Hurum og Hole kommuner)

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Vi byr på enkel servering.

Kort om kommunereformen:

Regjeringen har bedt alle kommuner om å gå sammen med nabokommuner å vurdere om det er hensiktsmessig eller ikke å slå seg sammen. Kommunestyrene har frist til utgangen av juni 2016 med å fatte endelig vedtak om en eventuell kommunesammenslåing eller ei.

De folkevalgte i Asker må avgjøre om Asker kommune skal slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, eller videreføre dagens kommunegrense innen utgangen av juni 2016.

De aktuelle alternativene som vurderes i dag er:

  • Asker alene
  • Asker, Røyken og Hurum
  • Asker og Bærum

Les mer om kommunereformen

Velkommen skal du være!