De tre kommunene Hurum, Røyken og Asker møttes igjen mandag formiddag 25. april 2016 for videre forhandlinger om en eventuell kommunesammenslåing. Utvalget gjennomgikk i detalj forslaget til intensjonsavtale som danner grunnlaget for den mulige nye kommunen.

- Vi er midt i spennende, krevende og konstruktive forhandlinger, og har også i dag gjennomgått i detalj forslaget til intensjonsavtale som rådmennene i de tre kommunene har forberedt. Det er fortsatt god stemning, og vi forsøker å finne gode felles løsninger som vi sammen kan anbefale, sier Lene Conradi som leder utvalget.

Ifølge forhandlingsutvalget er formålet med en intensjonsavtale å gi et utfyllende innhold for de tre kommunene når de skal behandle den politiske saken om en eventuell kommunesammenslåing.

Intensjonsavtalen skal også legge premisser for den videre prosessen, sikre formelle lovkrav, sikre eventuelle vilkår for den enkelte kommune og/eller kommunene samlet og gi føringer for viktige politikkområder ved en eventuell sammenslåing.

Les utkast til intensjonsavtale for den nye kommunen (Asker, Røyken, Hurum) med vedlegg om nærdemokratiske ordninger og fellesnemd og andre utvalg ved kommunesammenslåing.

Opptatt av åpenhet

Forhandlingsutvalgene i de tre kommunene offentliggjør nå utkast til intensjonsavtale/ politisk plattform - så langt. Det presiseres at det som nå offentliggjøres er utkast til avtale. Det gjenstår fortsatt viktige avklaringer. 

- Vi er opptatt av åpenhet og ser at det kan være interessant for mange å få innsikt i hva vi forhandler om. Nå har vi vært gjennom avtalen. Vi har også drøftet og godkjent de to viktige vedleggene om nærdemokratiske ordninger og fellesnemd og utvalg, sier Conradi.

Felles interesser

Forhandlingsutvalget har ønsket å se på muligheter og samfunnsutfordringer framover som kan løses bedre i felleskap i en ny kommune. I den sammenhengen har de vært spesielt opptatt av å finne felles gode løsninger på følgende områder:

 • Nærdemokrati
 • Felles verdier
 • Naturgitte kvaliteter
 • Tettstedsutvikling
 • Bedre tjenester
 • Kollektiv og samferdsel
 • Miljø
 • Næring
 • Styrket regional påvirkningskraft

Planen er at forhandlingene fortsetter fram til og med 3. mai.

Kontakt forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget består av politisk forhandlingsutvalg (PFU) fra de tre kommunene.

 • PFU Røyken kommune: Håvard Vestgren (416 60 512), Rebekka Borsch (400 44 474), Børre Pettersen (917 51 369)
 • PFU Hurum kommune: Monica Vee Bratlie (970 42 560), Else Marie Rødby (908 27 497), 
  Ivar Granum (992 17 901)
 • PFU Asker kommune: Lene Conradi (913 08 369), Leif Frode Onarheim (924 62 000), Marianne Riis Rasmussen (905 16 607)

Les mer om kommunereformen på samlesiden.

Politisk behandling i juni

Forhandlingsutvalgene har kun forslagsrett og ingen beslutningsmyndighet. De har et mandat til å forhandle en intensjonsavtale/ politisk plattform som grunnlag for et eventuelt vedtak om sammenslåing i kommunestyrene i juni 2016.

Saken vil bli behandlet på ordinær måte i Formannskap og Kommunestyre  14.juni 2016, i forbindelse med politisk sak om en eventuell kommunesammenslåing.

Den nasjonale fristen for eventuell kommunesammenslåing er satt til 30. juni 2016.