Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen

Kommunestyret i Hurum vedtok 21. juni 2016 å søke sammenslåing med Røyken og Asker. De to nabokommunene fattet samme vedtak i sine kommunestyrer 14. juni og 16.juni.