Takk for at du engasjerer deg!

Innspillene vi mottar vil være del av beslutningsgrunnlaget til de folkevalgte når de i kommunestyret skal behandle den politiske saken om kommunereform i juni. 

Du kan lese mer om kommunereformarbeidet i Asker her