Kommunen har gjennomført informasjons- og involveringstiltak på samtlige ungdomsskoler i Asker

Asker har sammen med Bærum kommune utarbeidet et undervisnings- og involveringsopplegg
som har blitt gjennomført på alle ungdomsskolene i kommunen:

Opplegget har i hovedsak vært rettet mot niende trinn.