I februar inviterte Asker kommune til tre Folkemøter om mulig kommunesammenslåing i Asker kulturhus, i Heggedal og på Holmen.

Asker står over for fire alternativer hva angår ny framtidig kommunestruktur:

  • Asker alene
  • Asker og Bærum
  • Asker, Røyken og Hurum
  • Asker, Bærum, Røyken og Hurum

På folkemøtene gav innbyggerne innspill til temaene:

  • Areal, transport og miljø
  • Tjenester og tjenesteutvikling
  • Næringsliv og næringsutvikling
  • Lokaldemokrati, nærhet og tilhørighet

Disse innspillene har Deloitte og Telemarksforsking samlet i rapporten Asker – alene eller sammen? Innspill fra folkemøter om kommunereformen i Asker sentrum, Heggedal og Holmen (PDF). Rapporten blir lagt ved den politiske saken som skal behandles i juni 2016.

Rapporten er strukturert i henhold til temaene for diskusjon. Under hvert av de fire temakapitlene er det først en oppsummering av innspillene fra innbyggerne inklusive figurer som viser frekvensen av innspillene, før bredden i innspillene er reflektert i punktlister med innspill som ble notert ned på folkemøtene. Meningene har vært delt på alle tre folkemøtene om alle fire temaene. Det har ikke vært en klar tendens i den ene eller den andre retningen.

Folkemøtene ble innledet av ordfører Lene Conradi, før Ole Sverre Lund fra Telemarksforsking innledet over temaet «Hvorfor en kommunereform og hvorfor angår den Asker?». Innbyggerne ble så delt inn i grupper hvor de gav innspill til de ulike temaene. De folkevalgte fordelte seg på de ulike gruppene og lyttet til innbyggernes innspill. Møtet ble avsluttet med en oppsummering fra de folkevalgte.