Innspill pr brevpost kan sendes til:

Asker kommune
Postboks 353
1372 Asker
Merk konvolutten: Kommunereformen i Asker - sluttbehandling v/Alf Harald Holmboe