Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vil du bli meddommer?

Ønsker du å være med å ta avgjørelser i rettssaker? Asker kommune oppfordrer innbyggere som vil stille som meddommere i neste periode til å melde sin interesse nå.

Kort fortalt

Kunne du tenke deg å stille som meddommer i perioden 2021-2024? Da kan du søke nå. 

Norges lover 1867-2018.jpg

Hva er en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Fra og med 1. januar 2020 er det Asker og Bærum tingrett, med sete i Sandvika, som dekker kommunene Asker og Bærum. Lagmannsretten er Borgarting, med sete i Oslo. 

Vervet som meddommer i Asker og Bærum tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning og bestå av like mange kvinner og menn, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Dersom du ønsker å lese mer om oppgavene til en meddommer, kan du gjøre dette på domstoladministrasjonens hjemmesider.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Asker kommune. Noen av disse kravene er at du:

  • må være folkeregistrert i Asker kommune
  • er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1.1.2021
  • snakker og forstår norsk
  • er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før kommunestyret velger utvalget
  • ikke er under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • ikke er innehaver av visse stillinger, se domstolloven § 71.

Er du meddommer pr. i dag? 

Er du allerede er registrert som meddommer i tidligere Hurum, Asker eller Røyken, vil du få et brev i løpet av februar/mars. Her vil det komme frem hva du skal foreta deg dersom du ikke lenger ønsker å være meddommer. Ønsker du å fortsette som meddommer, og fremdeles oppfyller kravene, vil det komme frem av brevet om du skal foreta deg noe eller om vervet automatisk forlenges.

Skjema for nye meddommere

Her finner du skjema for å melde din interesse for vervet som meddommer: 

Bli meddommer

Spørsmål om meddommervalget?

Det er politisk sekretariat som har ansvar for meddommervalget i Asker kommune. Dersom du har spørsmål kan du kontakte juridisk rådgiver Trine Groven på e-post: eller på telefon: 66909119.