Bilde av ordfører Lene Conradi.

Lene Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun har sittet i kommunestyret siden 1995 og vært ordfører siden 2007.

Lene W. Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun har sittet i kommunestyret siden 1995 og vært ordfører siden 2007.

Ordfører Lene W. Conradi er leder av fellesnemnda for sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker kommuner. Fellesnemnda ble konstituert 30. september 2016.

Personalia

Fødselsdato: 5. mai 1970
Sivilstand: Gift, tre barn født i 1996, 1998 og 2004

Utdanning

2001: Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring og politiske verv

2007 - d.d.: Ordfører i Asker kommune
2001 - 2007: Politisk rådgiver for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen
2003 - 2007: Gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe
1999 - d.d.: Representant Asker kommunestyre og formannskap
1995 - 1999: Representant Asker kommunestyre og nestleder i bygningsrådet

Andre verv

2016 - 2017: Medlem av det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget
2015 - d.d.: Medlem av Kommunesektorens etikkutvalg
2015 - d.d.: Nestleder i fylkesstyret for KS Akershus
2014 - 2016: Medlem av Høyres arbeidsutvalg, som ledes av partileder Erna Solberg
2012 - 2013: Leder for samarbeidsalliansen Vestregionen

Sommeren 2012 ble Lene W. Conradi oppnevnt som personlig medlem av FN-komiteen UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Dette er FNs rådgivende organ for lokale myndigheter. Våren 2015 ble Conradi oppnevnt som medlem i AGGI, Advisory Group on Gender Issues, for å ivareta likestillingsperspektivet også i UNACLA. Hun avsluttet begge FN-vervene i 2016.

Mandag 12. november

08.30: Møte med strategi og samfunn
10.30: Møte med rådmannen
12.00: Åpne ny barneavdeling på Asker bibliotek
15.00: Møte om idrettens hederskveld
17.00: Møte om NTG-U

Tirsdag 13. november

15.00: Møte om Dikemark
16.00: Tematime om fagfornyelse i skolen
18.00: Kommunestyremøte

Onsdag 14. november

09.00: Seniorkonferansen i Asker kulturhus
12.00: Møte om elferge i Sandefjord

Torsdag 15. november

08:00: Foredrag på seminar med SOS barnebyer og kreftforeningen
09.00: Dialogmøte med Viken
16.00: Rådsmøte VEAS
17.00: Møte i Frivillighetsutvalget

Fredag 16. november

09:00: Fellesnemndamøte
09:00: Valgstyremøte
12.00: Offisiell signering av Asker som friby

Søndag 18. november

13.30: Statsborgerseremoni

Har du noe på hjertet? Én lørdag i måneden inviterer ordfører Lene Conradi askerbøringene til en uformell prat på kulturhuset.

- Lene-timene har gitt meg mange flotte innspill som jeg tar med meg videre. Samtalene med innbyggerne er en kilde til både inspirasjon og motivasjon, og jeg er glad for at det fortsatt er interesse blant Askers befolkning for et slikt forum for dialog. Jeg håper selvsagt også at alle de som jeg prater med føler at de får noe ut av samtalene. For meg er det i hvert fall gledelig å oppleve så mye engasjement blant innbyggerne, sier Lene Conradi.

Møt ordføreren

Lene-timen finner sted i nedre vestibyle i Asker kulturhus omtrentlig én lørdag i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å slå av en prat med ordføreren, komme med innspill, gi råd og tilbakemeldinger av alle slag.

Datoer for Lene-timer høsten 2018

  • 25. august kl 12-14
  • 6. oktober kl 12-14
  • 3. november kl 12.30-14
  • 1. desember kl 12-14

Med forbehold om endringer.

Lene-timer på ungdomsskoler og seniorsentre

Ordføreren tilbyr også å stille på Lene-time i midttimer på ungdomsskolene eller i forbindelse med treff på seniorsentrene. Dette avtales ved å kontakte ordførerens forværelse.

Ordførerens oppfølging etter Lene-timene

Lene-timen er en uformell arena som i utgangspunktet ikke får noen direkte oppfølging. I kraft av sin rolle som ombudsperson kan ordføreren veilede innbyggere om hvilken instans som er riktig å kontakte dersom noen ønsker oppfølging, men hun har ikke anledning til å involvere seg i kommunens behandling av enkeltsaker. Dersom en innbygger ønsker kan ordføreren ta med seg gode ideer eller innspill til saker for drøfting med rådmannen. Eventuell videre behandling av slike ideer og innspill skjer i tråd med kommunens styringssystemer.

Ordføreren i Asker har en åpen side på Facebook som du finner her. Lik siden, så får du oppdateringer fra ordførerens hverdag.

Gjennom lenken under finner du et utvalg taler som ordfører Lene W. Conradi har holdt.

Lenken under tar deg til en side som inneholder et utvalg nyere brev, debattinnlegg og kommentarer fra ordfører Lene W. Conradi.

I perioden 2014 til 2016 skrev ordfører Lene W. Conradi månedlig kronikker i Askeravisen. Kronikkene er tilgjengelige gjennom lenken under.

 

Kontakt

Lene W. Conradi

Telefon: 913 08 369

E-post

lene.conradi@asker.kommune.no

Henvendelser til ordfører kan også rettes til

politisk.sekretariat@asker.kommune.no
Tlf: 66 90 92 22