Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg i rådhuset

I tråd med lovendringer vedtatt av Stortinget overføres vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018. Fra nyttår får kommunene ansvar for gjennomføring av borgerlig vigsel.