Onsdag 21. september ble den internasjonale Alzheimer-dagen markert av Asker, Hurum, og Røyken kommuner i samarbeid med Asker demensforening. Arrangementet fant sted i biblioteket i Asker kulturhus.

Ordfører Lene Conradi sammen med Oddvar Omland, demensrådgiver i Asker Anne Karin-Frisk og representanter fra de lokale demensforeningene i Asker, Røyken og Hurum.
Ordfører Lene Conradi sammen med Oddvar Omland, demensrådgiver i Asker Anne Karin-Frisk og representanter fra de lokale demensforeningene i Asker, Røyken og Hurum.

Ordfører Lene Conradi trakk i sin åpningstale frem viktigheten av at både de syke og de pårørende er med på å forme planer og tiltak for et mer demensvennlig samfunn, og viste til stortingsmeldingen “Demensplan 2020” som et godt eksempel på hvordan personer med demens og pårørende aktivt kan involveres i utvikling av tiltak.

Demensvennlig kommune

Ordføreren fremhevet også arbeidet som gjøres i Asker for å legge til rette for at mennesker med demens skal kunne opprettholde et aktivt liv så lenge som mulig:

- Vi satser på å være en demensvennlig kommune, og demensteamet og demensforeningen har for eksempel startet opplæring av de som arbeider i butikkene på Trekanten og servicetorget, slik at ansatte i servicenæringen kan møte kunder med demens på best mulig måte. En undervisningsfilm som nå brukes i hele landet, er filmet nettopp på servicetorget i Asker. Vi ønsker også å jobbe på lag med de pårørende, og har de siste fire årene arrangert «pårørendeskole» sammen med Røyken og Hurum som arbeidsgruppe. Her er de tre kommunene i forkant når det gjelder samarbeid, det lover godt for fremtiden som en felles kommune! sa ordfører Lene Conradi.

Bidrag til åpenhet, kunnskap og forståelse

Det er 77.000 mennesker i Norge som i dag lever med demens, og omtrent 300.000 er berørt av sykdommen. Konsekvensene er store, både for dem som må leve med sykdommen, for de pårørende og samfunnsmessig. Alzheimer-dagen søker å bidra til åpenhet og kunnskap, forståelse og medfølelse, og inneholdt foredrag om hvordan Alzheimer påvirker hverdagen og om hvordan det oppleves å være pårørende. På programmet sto også to kortfilmer som handlet om hvordan man best kommuniserer med mennesker rammet av demens, og viktigheten av minner når Alzheimer og demens rammer.