42 av 47 representanter vedtok å gå sammen med Hurum og Røyken. De tre skal hete Asker som huser rådhuset.

For meg handler dette om å bevare det som er viktigst for oss: Våre verdier, vårt særpreg og vår identitet; og nærhet til naturen, bygd fremfor by. Jeg er trygg på at dette er en riktig beslutning i dag og for fremtiden.