Tirsdag 27. september ble ungdomskonferansen EngasjerDeg arrangert i Asker kulturhus.

Konferansen ble åpnet av ordfører Lene Conradi og Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon, og rettet fokus mot den enorme ressursen ungdom utgjør for samfunnet, og for hverandre.

Ungdommer fra Røde Kors var blant dem som sto på stand på "Inspiratorget" under EngajerDeg-konferansen i Asker kulturhus
Ungdommer fra Røde Kors var blant dem som sto på stand på "Inspiratorget" under EngasjerDeg-konferansen i Asker kulturhus

Press og forventninger

Konferansens program bestod av innlegg, historier, kulturelle innslag og "inspiratorg" som alle søkte å inspirere, informere og motivere til engasjement.

Samtidig ble forventningene i samfunnet, og ikke minst forventningene ungdom har til seg selv, løftet frem. Ungdommene ble invitert til å reflektere rundt hvordan man kan forholde seg til temaer som perfeksjonspress og jaget etter materielle goder, men også ensomhet og mangel på inkludering.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon ankom konferansen sammen ungdom og ordfører Lene Conradi
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon ankom konferansen sammen ungdom og ordfører Lene Conradi

- Dere sitter selv med nøkkelen

I sin åpningshilsen tok ordfører Lene Conradi opp dilemmaet mellom det å være ressurssterk aktiv ungdom, og jakten på perfeksjon og presset som mange legger på seg selv.

- Skal vi klare å gjøre noe med dette dilemmaet så er det dere selv som sitter med nøkkelen – derfor er denne konferansen for og med dere, sa Conradi, og viste særlig til betydningen av å bidra og den gode følelsen man får ved å utgjøre en forskjell for noen:

- Det er så mange måter å bidra på, og vi trenger at alle bidrar med noe! Utover seg selv. Det motsatte av å kjenne på forventningspress tror jeg må være den gode følelsen man får når man gjør en forskjell for noen, følelsen av å bety noe. Ikke for det man presterer men for det man bidrar med.

Samtidig oppfordret ordføreren ungdommen til å slippe seg litt løs:

- Senk skuldrene, slapp litt av. Ikke bli slapp selvfølgelig. Men hvor ble det av leken og det å ha det gøy?

EngasjerDeg-konferansen ble arrangert av HelseFrem, en regional kunnskapsarena for helsefremmende arbeid og salutogenese utviklet av Asker kommune og Stiftelsen Nakuhel Asker.