På nyåret samlet Asker-fotballen inn drakter på forespørsel fra ordfører Lene W. Conradi. Nå er draktene på plass i Mathare, Nairobi, og allerede tatt i bruk i forbindelse med FNs generalsekretær António Guterres besøk på kvinnedagen 8. mars.

Foto: FNs nye generalsekretær António Guterres besøkte på kvinnedagen 8. mars Mathare-slummen i Nairobi, i det som var hans første feltbesøk siden han startet i jobben. I Mathare ble han tatt i mot av kvinner i fotballdrakter fra Asker.
FNs nye generalsekretær António Guterres besøkte på kvinnedagen 8. mars Mathare-slummen i Nairobi, i det som var hans første feltbesøk siden han startet i jobben. I Mathare ble han tatt i mot av kvinner i fotballdrakter fra Asker.
FOTO: UN Habitat

Avhengig av hjelp for å møte store utfordringer - takknemlig for draktbidrag fra Asker

Under Mathare-besøket, som også var hans første feltbesøk, møtte Guterres blant annet Isaac Muasa som informerte generalsekretæren om hovedutfordringene i Mathare. Muasa trakk frem behovet for støtte i arbeidet med å skape trygge offentlige rom og drive fotballsatsingen for kvinner, og benyttet samtidig anledningen til å takke Asker kommune for sitt draktbidrag.

Les mer om generalsekretær Guterres besøk til Mathare på UN Habitats nettsider her:

Les om ordfører Lene Conradis draktdugnad og overlevering av drakter her:

Bilde fra overlevering
FRA ASKER TIL MATHARE: Ordfører Lene W. Conradis draktdugnad resulterte i over 35 kilo med drakter til ungdommen i Mathare, Nairobi. Overrekkelsen fant sted i Asker rådhus 20. februar i år. Fra venstre: Hilde Hansen og Bjørn Olsen (DIF), Øivind Gultvedt (Asker Fotball Kvinner), Douglas Ragan (UN Habitat), Tone Vesterhus (avtroppende ungdomsdelegat fra LNU til FN) og Terje Lindberg, komiteleder teknikk, kultur og fritid, Asker kommune.
FOTO: Svein Ivar Fors