I tråd med lovendringer vedtatt av Stortinget overføres vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018. Fra nyttår får kommunene ansvar for gjennomføring av borgerlig vigsel.

Borgerlig vigsel i Asker etter nyttår

Den nasjonale lovendringen gir automatisk vigselsmyndighet til ordførere og varaordførere i norske kommuner.

Ordfører Lene W. Conradi ønsker velkommen til borgerlig vigselsseremoni i Asker rådhus fra 1. januar 2018
Ordfører Lene W. Conradi ønsker velkommen til borgerlig vigsel i Asker rådhus fra 1. januar 2018

Ordfører Lene W. Conradi ser fram til å ta fatt på den nye oppgaven:

- Jeg synes dette er veldig hyggelig. Når jeg presenterer kommunens ansvarsområder for ulike forsamlinger bruker jeg ofte begrepet "fra vugge til grav" for å beskrive mangfoldet og bredden i kommunens tjenester og oppgaver. Bryllupsdagen er en viktig merkedag i livet for de som som gifter seg, og et stort ansvar og en ære å skulle få lov til å ta del i og legge til rette for en fin og verdig vigselsseremoni.

Da saken om overføring av vigselsmyndighet ble behandlet av kommunestyret i Asker tirsdag 17. oktober, ble det blant annet vedtatt at også tre administrativt ansatte får fullmakt til å gjennomføre borgerlige vigsler.

Personer med vigselsmyndighet i Asker

  • Ordfører Lene W. Conradi
  • Varaordfører Leif Frode Onarheim
  • Tuss Benum - direktør for strategi og samfunn
  • Hege Damm Schwarz - leder av politisk sekretariat
  • Per Ivar Finne - spesialrådgiver

Seremonien

Vielsene vil bli gjennomført i Asker rådhus, og vi har startet arbeidet med å utforme et seremonirom.

Fredager

I utgangspunktet gjennomføres vielser på fredager fra kl. 12.00 til 16.00. Det settes av 15-20 minutter til hver vielse.

Mer informasjon om borgerlig vigsel i Asker er tilgjengelig her: