I forrige uke, den 12. oktober, ble Guttedagen arrangert i Asker for tiende år på rad. Dagen satte fokus på psykisk helse og andre utfordringer knyttet til oppvekst og ungdomstid, med fokus på guttene.

Statsråd Bent Høie, som åpnet dagen sammen med ordfører Lene Conradi, delte åpent betraktninger rundt egen ungdomstid, og opplevelser fra tiden da han stod frem som homofil som 25-åring. Han kom også med en oppfordring om å ta kontakt med hjelpeapparatet, når man ikke helt finner ut av ting på egenhånd. 

Ordfører Lene Conradi oppfordret til det samme, og trakk særlig fram utfordringene som oppstår når man setter seg mål som ikke er mulige å nå. Som ungdom opplever man ofte press, fra omgivelsene, men kanskje også like mye fra en selv. Conradi utfordret guttene til å heller fokusere på å bidra med noe for noen, enn å jakte på egen perfeksjon. 

Ordfører Lene Conradi og statsråd Bent Høie på Guttekonferansen 2016
Ordfører Lene Conradi og statsråd Bent Høie på Guttekonferansen 2016

10. året med Guttedag i Asker - et unikt arrangement

Årets Guttedag var den 10. i rekken, og Guttekonferansen i kulturhuset samlet over 400 10.-klassinger fra Askers ungdomsskoler. I tillegg ble det arrangert temakveld for menn som oppdrar gutter. Ordfører Lene Conradi er imponert over det kontinuerlige arbeidet som gjøres for gutter i Asker:

- Vi vet at gutter ofte opplever andre utfordringer enn jenter, og derfor er denne Guttedagen så utrolig viktig. Blant annet har gutter i gjennomsnitt høyere frafall på skolen, og større faglige utfordringer, samtidig som også dem opplever et økt kroppspress. Vi vet også at gutter i mindre grad oppsøker de gode kommunale tjenestene som finnes for dem. Jeg håper at denne dagen kan bidra til å senke terskelen for å oppsøke råd og hjelp, sier Lene Conradi, og berømmer samtidig det gode samarbeidet mellom Helsestasjon for gutter, Barne- og Familieenheten, og skolene som står bak arrangementet. 

Sterkt program

Iffy Orbit på Guttekonferansen 2016
Iffy Orbit leverte varene fra utescenen under Guttekonferansen 2016

Konferansen ble kick-startet av Iffy Orbit på Kulturhusets utescene, og kunne høres langt utpå Asker-bygda. Musikken ga ungdommene en energisk start på en lang dag med interessante temaer og foredragsholdere på programmet. Samuel Massie, kjent fra "Berserk", realityserien om Jarle Andhøy og hans mannskap, og Marco Elsafadi, vinner av "Mesternes Mester" på NRK og tidligere basketproff, delte begge egne erfaringer og perspektiver. Det gjorde også rapperduoen Tonna Brix, mens utekontakten i Asker kommune holdt foredrag om kropp og doping.

Etter Guttekonferansens slutt var det sceneskifte i kulturhuset for Guttedagen ble avsluttet med Temakveld for menn som oppdrar gutter. Her fikk fedrene og andre omsorgsmenn nyttige kunnskaper om blant annet kommunikasjon og hvilken forskjell man kan utgjøre i ungdommenes hverdag.