Torsdag 10. november var Kommunalt elevråd samlet til sitt aller første møte. Ordfører Lene Conradi og direktør for oppvekst og utdanning Kai Erik Lund ønsket velkommen og lykke til med arbeidet.

Kommunalt elevråd med ordfører og direktør for Oppvekst
Ordfører Lene Conradi og direktør for oppvekst og utdanning Kai Erik Lund sammen med elevrådsrepresentantene Karina Pettersen (Vollen), Camilla Nguyen (Landøya), Elisabeth Rosvold (Borgen), Elena Kristine Blakstvedt Willmann (Torstad), Henie Thoeneie (Risenga), Eline Kristiansen (alt.skole), Lars Broch Bjørgaas (Solvang) og Lotta Baalerud (Hovedgården).

I sin velkomsthilsen til elevrådet la ordfører Lene Conradi vekt på muligheten det kommunale elevrådet har til å fremme ungdommenes stemme:

- Med et Kommunalt elevråd har vi fått et viktig organ som kan bidra med gode innspill for Askers politikere, sa Conradi, som også fremhevet ungdomsmedvirking generelt og at dette er noe kommunen tar på alvor.

Dialogforum og arena for informasjonsutveksling

Kommunestyret vedtok 8. september 2015 å opprette et Kommunalt elevråd, mens selve organiseringen av rådet ble vedtatt 14. juni i år. Torsdag 10. november 2016 avholdt rådet sitt første møte i Asker rådhus. Det kommunale elevrådet skal være et dialogforum og arena for informasjonsutveksling for saker om skole, men også saker knyttet til barn og ungdoms fritid.

Utvidet ungdomsmedvirkning

Det er en rekke arenaer i dag som på ulike måter bidrar til medvirkning fra barn og unge i Asker kommune. Blant disse er De unges kommunestyre, mellomtrinn- og ungdomskolenes egne elevråd, brukerråd og skolemiljøutvalg. I tillegg søkes ungdom involvert i forbindelse med alle utredninger, utviklingsprosesser og planer som berører dem. Kommunalt elevråd føyer seg inn i rekken av disse, og styrker kommunens satsing på ungdomsmedvirkning.  

Representanter fra ungdomsskolene

Rådet består av 7-9 representanter fra 9. og 10. trinn ved Askers ungdomsskoler, og funksjonstid for representantene er 1 år. For skoleåret 2016/2017 er det Hovedgården ungdomsskole som har sekretariatsfunksjonen for det kommunale elevrådet.

Representantene i Kommunalt elevråd for skoleåret 2016/2017 er:

Karina Pettersen (Vollen), Camilla Nguyen (Landøya), Elisabeth Rosvold (Borgen), Elena Kristine Blakstvedt Willmann (Torstad), Henie Thoeneie (Risenga), Eline Kristiansen (alt.skole), Lars Broch Bjørgaas (Solvang) og Lotta Baalerud (Hovedgården).

Her kan du lese mer om organiseringen av Kommunalt elevråd