Onsdag 16. november arrangerte HelseFrem Oppvekstkonferansen på Sem gjestegård. Konferansens fokus var på helse og sosial ulikhet blant barn og unge.

Norske barn og ungdom har stort sett gode oppvekst- og levekår. Samtidig viser undersøkelser på feltet tendenser som er viktige å ta på alvor. Hensikten med Oppvekstkonferansen var å få presentert den nyeste forskningen innen helsefremmende tiltak for barn og unge.

Bilde fra konferansen
To elever fra Asker kulturskole, Dagny Melhus på fagott, og Andreas Sundt på hardingfele, åpnet Oppvekstkonferansen torsdag 16. november. Her sammen med kommuneoverlege og konferansier Meera Grepp og medkonferansier og programansvarlig Øyvind Sørbrøden fra Nakuhel.

Tidlig og helhetlig innsats

Ordfører Lene Conradi åpnet konferansen og vektla i sin tale at tidlig og helhetlig innsats i forhold til hele familiesituasjonen er avgjørende for å hindre utenforskap og sosial ulikhet blant barn og unge.

- Det er ikke alle som vokser opp i trygge rammer. Derfor er det så viktig med et rammeverk som ivaretar alle barns rettigheter, og systemer som kan fange opp de mest sårbare barna i tide, sa Conradi.

Hun trakk også frem barnefattigdom, og at denne, i en relativt velstående kommune som Asker, kan oppleves som ekstra tøff å bære - derfor er det spesielt viktig med tiltak som når disse barna.

Foreldrerollen, barnehagen og læringsløpet

På konferansens program stod en rekke relevante bidragsytere, blant dem stortingsrepresentant Marianne Aasen, seniorforsker ved SINTEF Peter Bae Brandtzæg, leder av Landsgruppen av Helsesøstre Kristin Sofie Waldum-Grevbo og sosionom Eva Fjeldstad. Til tross for et tematisk variert program knyttet alle seg til helse og ulikhet blant barn og unge, og inkluderte innlegg om: betydningen av kvalitet i barnehagen; læringsløpet og forebygging av utenforskap; bevegelse, friluftsliv, organisert idrett og barns behov; mat og kosthold; og sosiale medier. 

Her kan du lese mer om HelseFrem