Asker har fått Norges første anlegg for vask i sjøen av båtskrog.

28. juni åpnet pilotprosjektet Grønn Marina på Vollen Marina i Asker. Dette er et anlegg hvor man ikke må ta båten opp av vannet, men kan kjøre gjennom anlegget som i en bilvask.

Anlegget skal gjøre bunnstoff på fritidsbåter overflødig. Bunnstoff fører til utslipp av mikroplast og giftige kjemikalier når båtene skrapes og slipes, og er et alvorlig miljøproblem.

(Saken fortsetter under bildet.)

Åpning av Grønn Marina skrogvask
Ordfører åpner skrogvaskanlegget i Vollen.

Prosjektet har fått 2,2 millioner i ryddestøtte fra Miljødirektoratet, og verdens største miljøorganisasjon WWF (Verdens naturfond) er prosjektets nærmeste samarbeidspartner.

- Vi er veldig stolte over at et slikt skrogvaskeanlegg nå blir realisert i Asker. Dette er både næringsutvikling og et viktig miljøtiltak. Som kystkommune med mange båtplasser og en lang, vakker kystlinje har Asker kommune et stort forvalteransvar. Men ansvaret for å ta vare på miljøet deler vi med alle brukerne av den flotte kystlinjen vår. Og båteierne har et særskilt ansvar for å bidra til å ta vare på fjorden og naturen, sier ordfører Lene Conradi.

Miljøfyrtårn

Tre virksomheter i Asker har nylig mottatt sitt miljøfyrtårndiplom; elektrobedriften Eltera, Aleris Ungplan og BOI og Aleris Omsorg avdeling Vestre Nes Omsorgsboliger.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer, og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, men også private setter stadig tydelige miljøkrav til sine leverandører.

- Det er veldig positivt at helse- og omsorgsbedrifter også har fokus på miljø. Eltera er en spennende elektrobedrift som har sitt hovedkontor på Billingstad. I tillegg til Eltera er det også andre miljøfyrtårnsertifiserte elektrobedrifter i Asker. Stadig flere askerbedrifter ønsker å miljøfyrtårnsertifisere seg, og jeg kommer gjerne til mange flere med miljøfyrtårndiplom og bløtkake, sier Conradi.

Bærekraftsmål

Fra 1. januar 2020 blir Hurum, Røyken og Asker en kommune som skal hete Asker. Den nye kommunen får en strandlinje på over 15 mil.

I arbeidet med felles kommuneplan for nye Asker brukes FNs bærekraftmål som rammeverk.

- Vi er stolte over å være den første kommunen som gjør dette. Når vi nå bygger en ny kommune henter vi det beste fra hver av de tre flotte kommunene våre, og benytter samtidig anledningen til å tenke nytt og setter oss ambisiøse mål. Med FNs bærekraftsmål som rammeverk strekker vi oss etter å bli enda grønnere, og ta vårt ansvar for naturen og omgivelsene våre, sier Conradi.

Ønsker god sommer

Sommermånedene er den travleste tiden på fjorden med båtfolk og badefolk om hverandre, og mye ferdsel på og ved fjorden.

- Jeg vil ønske alle innbyggere og besøkende en riktig god sommer! Nyt de vakre omgivelsene vi har her i Asker – men ta også vare på - og hensyn til - hverandre og naturen, oppfordrer Conradi.

Aleris omsorg
Aleris Omsorg avdeling Vestre Nes Omsorgsboliger har fått Miljøfyrtårn.
miljøfyrtårn Aleris Ungplan og BOI
Aleris Ungplan og BOI har fått Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn Eltera
Elektrobedriften Eltera har fått Miljøfyrtårn.