Kaare Høgberget, Eystein Singstad, Øistein Guderud, Harry Sønsterød og Finn Olsvik mottok søndag 7. juni Regjeringens minnemedalje. Ordfører Lene Conradi overrakte medaljen.

Medaljene ble delt ut av ordfører Lene Conradi.

Store deler av motstandsarbeidet som ble utført i krigsårene faller utenfor kriteriene for tildeling av de militære ordener. I anledning 70-årsjubileet for frigjøringen av Norge etter andre verdenskrig, har regjeringen derfor utarbeidet en minnemedalje for militær og sivil innsats under krigen. 

Søndag 7. juni mottok fem askerbøringer minnemedaljen under en seanse i Asker rådhus. Kaker, kaffe og vakker cellomusikk bidro til en fin ramme for de inviterte gjestene.

- Dere som kjente krigen på kroppen bærer på vitnesbyrd, skildringer og opplevelser som det er vanskelig for oss som er yngre å begripe. Mange deltok på ulikt vis i frigjøringskampen. Krigen preget livene til alle, men på forskjellige måter, sa ordfører Lene Conradi i sin tale.

Ordføreren understreket betydningen av at norske barn fortsetter å lære om krigen, og de offergjerningene som ble lagt ned for freden og friheten.

- Slik kan også de kjenne på den takknemligheten og æren som vi vil formidle til dere gjennom denne medaljen, sa Conradi.

Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid i forbindelse med ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.

Disse fem mottok minnemedaljen 7. juni:

  • Kaare Høgberget
  • Eystein Singstad 
  • Øistein Guderud
  • Harry Sønsterød
  • Finn Olsvik 

Her kan du lese mer om kriteriene for Regjeringens minnemedalje.

Det skal i disse dager lages en film om Harry Sønsterød. Kenneth Åkerland Berg spiller Sønsterød. Her er de to sammen med ordfører Lene Conradi.