Tirsdag 6. september ble Barnas trafikklubb lansert med brask og bram i Vikingjordet barnehage i Heggedal.

Barnas trafikklubb lansert i Vikingjordet barnehage

Barnas trafikklubb er et pedagogisk trafikkopplæringsprogram i regi av Trygg Trafikk. Programmet retter seg særlig mot barn i barnehagealder, og Vikingjordet barnehage i Heggedal er pionerer i Asker.

Stor stas med trafikklysmaskoten "Lyset"

Både representanter fra Trygg Trafikk, ordfører Lene Conradi og Trygg Trafikks trafikklysmaskot "Lyset" stilte opp til lansering av programmet i barnehagen  6. september. Særlig "Lyset" gjorde inntrykk på barna.

Nettopp det å levendegjøre trafikkopplæringen, gjennom bruk av figurer som "Lyset", er blant målene til Trygg Trafikk, som sammen med ordfører Lene Conradi også benyttet anledningen til å dele ut refleksvester til alle barna. 

Viktig tiltak

Ordfører Lene Conradi er svært positiv til Trygg Trafikks satsning, og tiltaket i Vikingjordet barnehage:

- At Trygg Trafikk utvikler og legger til rette for et opplæringsprogram for barnehagebarn synes jeg er veldig bra, og forhåpentligvis kan alle barnehagene i kommunen etterhvert ta dette verktøyet i bruk. 

Asker - en trafikksikker kommune

- Asker kommune jobber godt med trafikksikring og -opplæring, men dette er et arbeid man aldri kan bli gode nok på. Vi jobber for tiden med å bli sertifisert som trafikksikker kommune, og håper at vi innen nyttår kan bli kommune nummer to i Akershus med denne sertifiseringen, sier Conradi.