Innbyggerne i Asker har fått en ny, flott barnehage. Tirsdag 29. august ble Bleikerfaret barnehage offisielt åpnet.

Uteglede for alle

Barnehagen er bygget som et passivhus, har syv avdelinger og plass til hele 114 barn. Barnehagens visjon "Uteglede for alle" gjenspeiles i avdelingenes navn: Sol, Snø, Frost, Storm, Nordlys, Vind og Regnbuen. I utelivets og naturens ånd fikk ordfører Lene Conradi æren av å erklære barnehagen for åpnet ved å sage over en trestamme. Ordføreren er stolt av kommunens nyeste barnehage:

"Dette er en dag mange har ventet lenge på – først og fremst barn og ansatte på Leikvoll barnehage som nå får helt andre, og fantastisk flotte oppholds- og arbeidsforhold midt i smørøyet i Asker. Mange familier får med Bleikerfaret en nærbarnehage i trygge, rolige omgivelser", sier Lene Conradi etter åpningen.

 

Ordfører åpner barnehagen
Ordfører Lene W. Conradi markerte åpningen med saging!

Spesialavdeling og gode utearealer

Med Bleikerfaret får Asker kommune sin første barnehage med integrert spesialavdeling for barn med nedsatt funksjonsevne, med mulighet for døgnavlastning. Barnehagen har store og flotte utearealer som nabolaget og alle innbyggere kan benytte utenom barnehagens åpningstider.

Medvirkning og utvikling av nærområdet

I planleggingen har det vært full medvirkning fra brukere for planløsning og for naboer for infrastruktur rundt barnehagen. Virksomhetsleder Kjetil Halvorsen har sittet i prosjektgruppen i hele prosessen, og diverse referansegrupper har vært brukt etter behov. I forbindelse med byggingen av barnehagen har Bleiker-området også fått oppgradert infrastruktur, blant annet med ny gang- og sykkelforbindelse fra Bleikeråsen til Bleikerhaugen via Bleikerfaret.

Bleikerfaret barnehages nettside